tooltips

Tooltips Me by Click
clueTip jQuery Tooltip Plugin
Colortip – jQuery Tooltip Plugin
TipTip jQuery Plugin
qTip jQuery Plugin
Poshy Tip jQuery Plugin
CSS3 Tooltips
jQuery Gips Tooltips
Simulación de un bocadillo de diálogo
Crear Tooltips con CSS